Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Referendum 21. januára 2023

Prezidentka Zuzana Čaputová vydala v piatok 4. novembra 2022 rozhodnutie o vyhlásení referenda. Urobila tak na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 a na základe nálezu Ústavného súdu SR z 26. októbra 2022. Referendum sa bude konať dňa 21.01.2023 v čase od 07.00 do 22.00 hod. Celé znenie rozhodnutia je možné získať po kliknutí na nasledovný odkaz: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/362/20221104

V referende budú voliči rozhodovať o otázke:
 
Súhlasíte  s  tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady  Slovenskej  republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením  Národnej rady  Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej  republiky tak, že:
 
-   v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s   touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia   Národnej rady Slovenskej republiky.“;
 
- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
 
„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.
 
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);
 
- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;
 
-   v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3   a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom   skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl.   86 písm. n)“;
 
- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:
„n) znášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a  vyhlasuje  sa rovnako ako zákon.“;
 
- v Čl. 93 ods. 2  sa na konci pripájajú  tieto slová: „vrátane predčasného skončenia  volebného obdobia Národnej  rady Slovenskej republiky.“;
 
- Čl. 98 odsek 2 znie:
 
„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?".

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Referendum_2023_el_adresa_volba_postou Veľkosť: 501.4 kB Formát: pdf Dátum: 13.6.2023
Referendum_2023_el_adresa_delegovanie Veľkosť: 503.1 kB Formát: pdf Dátum: 13.6.2023
Zapisnica_referendum_2023 Veľkosť: 335.9 kB Formát: pdf Dátum: 13.6.2023