Úvodná stránka obce Šarišské Dravce - Obec Šarišské Dravce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vítame Vás na internetových stránkach obce Šarišské Dravce

Zberné kontajnery na použité jedlé oleje a tuky

Keďže oleje a tuky majú schopnosť výrazne znečisťovať vodu, odpadové potrubia a životné prostredie ako také, v spolupráci so spoločnosťou ESPIK Group s.r.o. budú v najbližších dňoch v našej obci umiestnené kontajnery na použité jedlé oleje a tuky.

Pre viac informácií kliknite na obrázok.

Zámer č. 13 na predaj majetku obce

V zmysle § 9a ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb., v znení neskorších predpisov, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 072/2016 zo dňa 14.11.2016 obec Šarišské Dravce zverejňuje zámer odpredať svoj majetok formou obchodnej verejnej súťaže.

Pre zobrazenie originálneho zámeru kliknite na obrázok obecného úradu.

Prevencia pred požiarmi vo vykurovacom období

V súvislosti so začiatkom vykurovacej sezóny vyzýva Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove občanov k opatrnosti pri manipulácii s výhrevnými telesami a k ich udržiavaniu vo vyhovujúcom a bezpečnom stave.

Viac sa dočítate kliknutím na logo HaZZ.

Mapový informačný systém

Či už ste vlastníkom parcely na území obce, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu potrebujete získať najaktuálnejšie mapové či katastrálne informácie, teraz máte možnosť okrem verejne dostupných portálov využiť aj mapy spoločnosti Geosense, prístup na ktoré Vám v spolupráci so spomínanou spoločnosťou pripravila naša obec.

Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. ako ako prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku nás požiadala o zverejnenie tejto informácie v súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním  súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov.

K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.
Podrobnosti si môžete pozrieť v nasledujúcich prílohách:

Užitočné informácie

Adresa obecného úradu
Obecný úrad
Šarišské Dravce 109
082 73
Kontakty
Telefóny:


E-mail:

051 4597 221
0911 271 331
051 4597 320
Úradné hodiny
          obecný úrad a matrika

pondelok:

utorok:

streda:

štvrtok:

piatok:

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

12:30 - 15:30

12:30 - 15:30

12:30 - 16:00

12:30 - 15:30

12:30 - 15:00

Harmonogram zberu separovaného odpadu pre rok 2016

Počet návštev od 5.12.2014

2. 12. 2016
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky