Úvodná stránka obce Šarišské Dravce - Obec Šarišské Dravce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vítame Vás na internetových stránkach obce Šarišské Dravce

Užitočné informácie

Obecný fašiangový deň - 18.2.2017

V sobotu 18.2.2017 ste sa mohli zúčastniť fašiangového dňa, ktorý zahŕňal detský karneval, ochutnávku zabíjačkových dobrôt pri živej hudbe a večernú zábavu. Pre presmerovanie do fotogalérie kliknite na obrázok.

Zámer č. 15 na predaj majetku obce

V zmysle § 9a ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb., v znení neskorších predpisov, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 013/2017 zo dňa 6.2.2017 obec Šarišské Dravce zverejňuje zámer odpredať svoj majetok formou obchodnej verejnej súťaže.

Pre zobrazenie originálneho zámeru kliknite na obrázok obecného úradu.

Otvorenie nového denného stacionára - 4. januára 2017

V stredu 4. januára 2017 sa za účasti verejnosti, predstaviteľov rímskokatolíckej cirkvi a obecného zastupiteľstva uskutočnila ďalšia významná udalosť v obci - otvorenie denného stacionára. Naša obec tak vychádza v ústrety najmä starším, ktorí budú mať možnosť tráviť svoje dni v spoločnosti priateľov a známych v príjemnom prostredí s asistenciou.

Pre zobrazenie galérie z otvorenia kliknite na obrázok.

Zberné kontajnery na použité jedlé oleje a tuky

Keďže oleje a tuky majú schopnosť výrazne znečisťovať vodu, odpadové potrubia a životné prostredie ako také, v spolupráci so spoločnosťou ESPIK Group s.r.o. budú v najbližších dňoch v našej obci umiestnené kontajnery na použité jedlé oleje a tuky.

Pre viac informácií kliknite na obrázok.

Prevencia pred požiarmi vo vykurovacom období

V súvislosti so začiatkom vykurovacej sezóny vyzýva Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove občanov k opatrnosti pri manipulácii s výhrevnými telesami a k ich udržiavaniu vo vyhovujúcom a bezpečnom stave.

Viac sa dočítate kliknutím na logo HaZZ.

Mapový informačný systém

Či už ste vlastníkom parcely na území obce, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu potrebujete získať najaktuálnejšie mapové či katastrálne informácie, teraz máte možnosť okrem verejne dostupných portálov využiť aj mapy spoločnosti Geosense, prístup na ktoré Vám v spolupráci so spomínanou spoločnosťou pripravila naša obec.


Adresa obecného úradu
Obecný úrad
Šarišské Dravce 109
082 73
Kontakty
Telefóny:


E-mail:

051 4597 221
0911 271 331
051 4597 320
Úradné hodiny
          obecný úrad a matrika

pondelok:

utorok:

streda:

štvrtok:

piatok:

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

12:30 - 15:30

12:30 - 15:30

12:30 - 16:00

12:30 - 15:30

12:30 - 15:00

Ordinačné hodiny - ambulancia
          všeobecného lekára

pondelok:
utorok:
štvrtok:
8:00 - 10:00
8:00 - 10:00
8:00 - 10:00
Zdravotná sestra je k dispozícii v uvedené dni od 7:00 do 14:00
Tel.: 051/381 20 25
Harmonogram zberu separovaného odpadu pre rok 2017

Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. ako ako prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku nás požiadala o zverejnenie tejto informácie v súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním  súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov.

K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.
Podrobnosti si môžete pozrieť v nasledujúcich prílohách:

Počet návštev od 5.12.2014

23. 2. 2017
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky