Úvodná stránka obce Šarišské Dravce - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah
Oznamy

Život obce

Užitočné informácie:

Kampaň k elektronickej komunikácii s FS - zverejnenie

Hokejový turnaj - 12.1.2019
V súvislosti s prebiehajúcou kampaňou k elektronickej komunikácii s finančnou správou sa na žiadosť orgánov finančnej správy pripájame k zvýšeniu informovanosti fyzických osôb - podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov na daňovom úrade a podnikajúcich v zmysle obchodného zákonníka o povinnosti elektronickej komunikácie od 1. júla 2018.

Podrobnú informáciu získate kliknutím na znak finančnej správy SR.
12.1.2019
Detail

Poďakovanie starostu obce hráčom Šarišských Draviec ...

... Matejovi Hovančikovi a Marekovi Urdovi, ktorí sa umiestnili v jedenástke 3b VI. ligy ObFZ Prešov 2018
4.1.2019

Označenie psov čipom a registrácia hospodárskych zvierat

Vianočný koncert - 29.12.2018


Adresa obecného úradu
Obecný úrad
Šarišské Dravce 109
082 73

Kontakty
Telefóny:


E-mail:

051 4597 221
0911 271 331
051 4597 320
 Úradné hodiny
 obecného úradu a matriky

pondelok:

utorok:

streda:

štvrtok:

piatok:

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

nestránkový

7:30 - 12:00

12:30 - 15:30

12:30 - 15:30

12:30 - 16:00

deň

12:30 - 15:00

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov upozorňuje občanov na povinnosti týkajúce sa  chovu psov a hospodárskych zvierat.
Viac podrobností získate z nasledujúcich príloh:

 Potvrdenie SP               Potvrdenie ÚPSVaR
29.12.2018
Detail
Ordinačné hodiny - ambulancia
          všeobecného lekára
pondelok:
utorok:
štvrtok:
8:00 - 10:00
8:00 - 10:00
8:00 - 10:00
Zdravotná sestra je k dispozícii v uvedené dni od 7:00 do 14:00
Tel.: 051/381 20 25

Výsledky hlasovania v komunálnych voľbách 10.11.2018 v obci Šarišské Dravce

Poradové číslo
Zvolený starosta obce
Počet hlasov
1.
Mgr. Marko Angelovič, Kresťanskodemokratické hnutie
353
Poradové číslo
Kandidáti zvolení za poslancov OZ
Počet hlasov
1.
Ing. Pavol Blaščák, SPOLU – občianska demokracia
315
2.
Katarína Hovančíková, Kresťanskodemokratické hnutie
302
3.
Ing. Ľuboš Goliaš, Kresťanskodemokratické hnutie
261
4.
Ing. Miroslav Žvanda, Kresťanskodemokratické hnutie
249
5.
Martin Haborák, Sloboda a solidarita
241
6.
PaedDr. Katarína Janičová, Kresťanskodemokratické hnutie
227
7.
Jozef Jura, Kresťanskodemokratické hnutie
217
8.
Ing. Stanislav Mišenko, SPOLU – občianska demokracia
208
9.
Peter Šuťak, Kresťanskodemokratické hnutie
206
Poradové číslo
Nezvolený kandidát na starostu obce
Počet hlasov
2.
Ing. Jozef Bujňák, SPOLU – občianska demokracia
294
Poradové číslo
Kandidáti nezvolení za poslancov OZ
Počet hlasov
1.
Jozef Šuhaj, SMER – sociálna demokracia
199
2.
Ing. Peter Hovančík, SPOLU – občianska demokracia
194
3.
Ing. Juraj Dobrovič, SPOLU – občianska demokracia
189
4.
Slavomír Hurtuk, Kresťanskodemokratické hnutie
178
5.
Vladimír Sekerák, Kresťanskodemokratické hnutie
175
6.
Jozef Bujňák, SPOLU – občianska demokracia
165
7.
Anton Filip, Slovenská národná strana
163
8.
Ing. Pavol Kozma, Slovenská konzervatívna strana
161
9.
Roman Hurajt, nezávislý kandidát
152
10.
Ján Kolačkovský, SPOLU – občianska demokracia
141
11.
Mgr. Pavol Polomský, SPOLU – občianska demokracia
137
Vývoz odpadu v roku 2019

Kliknutím na zmenšeninu sa zobrazí kalendár zberu separovaného odpadu pre rok 2019


Kliknutím na zmenšeninu sa zobrazí plagát o triedení odpadu

Obnova obecného úradu
Na základe žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku získala naša obec finančné prostriedky vo výške 547 745,20€ na realizáciu projektu "ŠARIŠSKÉ DRAVCE OBNOVA OBECNÉHO ÚRADU". Cieľom je zmodernizovať zastaralú multifunkčnú budovu a zabezpečiť energetickú efektivitu jej prevádzky. Dotáciu poskytlo Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Kliknutím na logo ministerstva sa zobrazí informačný plagát Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


Obnova historického parku Šarišské Dravce

V súvislosti s obnovou pamiatok a s ich využitím pre zvyšovanie kvality života v obci podporilo našu obec na základe zmluvy zo 17. mája 2017 Ministerstvo kultúry SR dotáciou 10000€. Dotácia bola poskytnutá jednorázovo prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu na podporu realizácie projektu s názvom "Obnova historického parku Šarišské Dravce". Tieto prostriedky boli určené a použité na vyhotovenie prípravnej dokumentácie, stavebno-technických posudkov, na zameranie skutkového stavu kultúrnej pamiatky a na vyhotovenie projektovej dokumentácie v súlade s podmienkami danými v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Prešov.

Mapový informačný systém

Či už ste vlastníkom parcely na území obce, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu potrebujete získať najaktuálnejšie mapové či katastrálne informácie, teraz máte možnosť okrem verejne dostupných portálov využiť aj mapy spoločnosti Geosense, prístup na ktoré Vám v spolupráci so spomínanou spoločnosťou pripravila naša obec.

Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku nás požiadala o zverejnenie tejto informácie v súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním  súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov.

K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.
Podrobnosti si môžete pozrieť v nasledujúcich prílohách:

Počet návštev od 5.12.2014
16. 1. 2019
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva finacií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah