Úvodná stránka obce Šarišské Dravce - Obec Šarišské Dravce

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vítame Vás na internetových stránkach obce Šarišské Dravce

Užitočné informácie

Výberové konanie

Obec Šarišské Dravce v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie zamestnanca vo funkcii vedúci príspevkovej organizácie Obecná knižnica (na 0,25 úväzku).

Pre zobrazenie originálneho oznamu o výberovom konaní kliknite na obrázok s knihami.

Adresa obecného úradu
Obecný úrad
Šarišské Dravce 109
082 73

Kontakty
Telefóny:


E-mail:

051 4597 221
0911 271 331
051 4597 320

Mapový informačný systém

Či už ste vlastníkom parcely na území obce, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu potrebujete získať najaktuálnejšie mapové či katastrálne informácie, teraz máte možnosť okrem verejne dostupných portálov využiť aj mapy spoločnosti Geosense, prístup na ktoré Vám v spolupráci so spomínanou spoločnosťou pripravila naša obec.

Úradné hodiny sú platné rovnako pre obecný úrad aj matriku

pondelok:

utorok:

streda:

štvrtok:

piatok:

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

12:30 - 15:30

12:30 - 15:30

12:30 - 16:00

12:30 - 15:30

12:30 - 15:00

Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. ako ako prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku nás požiadala o zverejnenie tejto informácie v súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním  súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov.

K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.
Podrobnosti si môžete pozrieť v nasledujúcich prílohách:

Harmonogram zberu separovaného odpadu pre rok 2016

Počet návštev od 5.12.2014

 
17. 8. 2016
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky