Úvodná stránka obce Šarišské Dravce - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah
Oznamy

Život obce

Užitočné informácie:

Výkup papiera a jedlého oleja

Oslava životného jubilea

Spoločnosť Brantner Nova oznamuje občanom, že v utorok 26.03.2019 sa uskutoční v našej obci výkup papiera a jedlého oleja. Výkup sa uskutoční od 14:10 do 14:30 hod. pred obecným úradom. Predmetom zberu sú noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky, použitý jedlý rastlinný olej. KARTÓN NEVYKUPUJEME – ODOBERIEME BEZPLATNE!

Leták        Ponúkaný tovar

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Rozhodnutím predsedu národnej rady SR boli vyhlásené voľby prezidenta na sobotu 16. marca 2019 a ich druhé kolo na sobotu 30. marca 2019.


E-mailová adresa
  • na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie,
  • na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:
26.2.2019
Detail

Fašiangové stretnutie mládeže v malej sále obecného úradu  

21.2.2019
Detail
Slávnostné uvítanie detí do života
13.2.2019
Detail

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - 25. mája 2019

Rozhodnutím predsedu národnej rady SR boli  vyhlásené voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky na sobotu 25. mája 2019.


Adresa obecného úradu
Obecný úrad
Šarišské Dravce 109
082 73

Kontakty

Telefóny:


E-mail:

051 4597 221
0911 271 331
051 4597 320
Úradné hodiny obecného úradu a matriky

pondelok:

utorok:

streda:

štvrtok:

piatok:


7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

nestránkový

7:30 - 12:00

12:30 - 15:30

12:30 - 15:30

12:30 - 16:00

deň

12:30 - 15:00


Ordinačné hodiny - ambulancia všeobecného lekára
pondelok:
utorok:
štvrtok:
8:00 - 10:00
8:00 - 10:00
8:00 - 10:00
Zdravotná sestra je k dispozícii v uvedené dni od 7:00 do 14:00
Tel.: 051/381 20 25


Triedenie komunálneho odpadu
Miera vytriedenia komunálneho odpadu v obci Šarišské Dravce bola v roku 2018 na úrovni 29,21 %


Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove upozorňuje občanov na blížiace sa obdobie vyšších teplôt a s ním spojené nebezpečenstvo vzniku lesných požiarov.

Usmernenie postupu registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

                           Usmernenie registrácie      Usmernenie graficky      Príloha č. 1     Príloha č. 2

Vývoz odpadu v roku 2019
Kliknutím na zmenšeninu sa zobrazí kalendár zberu separovaného odpadu pre rok 2019


Kliknutím na zmenšeninu sa zobrazí plagát o triedení odpadu

Informácia o projekte „Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Šarišské Dravce“

V rámci skvalitnenia infraštruktúry primárneho vzdelávania, prostredníctvom modernizácie materiálno-technického vybavenia odborných učební, s cieľom dosiahnutia primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov bol našej obci schválený projekt „Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Šarišské Dravce“. Projekt je podporený zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Pre viac informácií kliknite na logo IROP.

Kampaň k elektronickej komunikácii s FS - zverejnenie

V súvislosti s prebiehajúcou kampaňou k elektronickej komunikácii s finančnou správou sa na žiadosť orgánov finančnej správy pripájame k zvýšeniu informovanosti fyzických osôb - podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov na daňovom úrade a podnikajúcich v zmysle obchodného zákonníka o povinnosti elektronickej komunikácie od 1. júla 2018.

Podrobnú informáciu získate kliknutím na znak finančnej správy SR.

Označenie psov čipom a registrácia hospodárskych zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov upozorňuje občanov na povinnosti týkajúce sa  chovu psov a hospodárskych zvierat.
Viac podrobností získate z nasledujúcich príloh:

Výsledky hlasovania v komunálnych voľbách 10.11.2018 v obci Šarišské Dravce

Poradové číslo
Zvolený starosta obce
Počet hlasov
1.
Mgr. Marko Angelovič, Kresťanskodemokratické hnutie
353
Poradové číslo
Kandidáti zvolení za poslancov OZ
Počet hlasov
1.
Ing. Pavol Blaščák, SPOLU – občianska demokracia
315
2.
Katarína Hovančíková, Kresťanskodemokratické hnutie
302
3.
Ing. Ľuboš Goliaš, Kresťanskodemokratické hnutie
261
4.
Ing. Miroslav Žvanda, Kresťanskodemokratické hnutie
249
5.
Martin Haborák, Sloboda a solidarita
241
6.
PaedDr. Katarína Janičová, Kresťanskodemokratické hnutie
227
7.
Jozef Jura, Kresťanskodemokratické hnutie
217
8.
Ing. Stanislav Mišenko, SPOLU – občianska demokracia
208
9.
Peter Šuťak, Kresťanskodemokratické hnutie
206
Poradové číslo
Nezvolený kandidát na starostu obce
Počet hlasov
2.
Ing. Jozef Bujňák, SPOLU – občianska demokracia
294
Poradové číslo
Kandidáti nezvolení za poslancov OZ
Počet hlasov
1.
Jozef Šuhaj, SMER – sociálna demokracia
199
2.
Ing. Peter Hovančík, SPOLU – občianska demokracia
194
3.
Ing. Juraj Dobrovič, SPOLU – občianska demokracia
189
4.
Slavomír Hurtuk, Kresťanskodemokratické hnutie
178
5.
Vladimír Sekerák, Kresťanskodemokratické hnutie
175
6.
Jozef Bujňák, SPOLU – občianska demokracia
165
7.
Anton Filip, Slovenská národná strana
163
8.
Ing. Pavol Kozma, Slovenská konzervatívna strana
161
9.
Roman Hurajt, nezávislý kandidát
152
10.
Ján Kolačkovský, SPOLU – občianska demokracia
141
11.
Mgr. Pavol Polomský, SPOLU – občianska demokracia
137
Výpis výsledkov komunálnych volieb   

Obnova obecného úradu
Na základe žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku získala naša obec finančné prostriedky vo výške 547 745,20€ na realizáciu projektu "ŠARIŠSKÉ DRAVCE OBNOVA OBECNÉHO ÚRADU". Cieľom je zmodernizovať zastaralú multifunkčnú budovu a zabezpečiť energetickú efektivitu jej prevádzky. Dotáciu poskytlo Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Kliknutím na logo ministerstva sa zobrazí informačný plagát Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


Obnova historického parku Šarišské Dravce

V súvislosti s obnovou pamiatok a s ich využitím pre zvyšovanie kvality života v obci podporilo našu obec na základe zmluvy zo 17. mája 2017 Ministerstvo kultúry SR dotáciou 10000€. Dotácia bola poskytnutá jednorázovo prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu na podporu realizácie projektu s názvom "Obnova historického parku Šarišské Dravce". Tieto prostriedky boli určené a použité na vyhotovenie prípravnej dokumentácie, stavebno-technických posudkov, na zameranie skutkového stavu kultúrnej pamiatky a na vyhotovenie projektovej dokumentácie v súlade s podmienkami danými v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Prešov.

Mapový informačný systém

Či už ste vlastníkom parcely na území obce, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu potrebujete získať najaktuálnejšie mapové či katastrálne informácie, teraz máte možnosť okrem verejne dostupných portálov využiť aj mapy spoločnosti Geosense, prístup na ktoré Vám v spolupráci so spomínanou spoločnosťou pripravila naša obec.

Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku nás požiadala o zverejnenie tejto informácie v súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním  súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov.

K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.
Podrobnosti si môžete pozrieť v nasledujúcich prílohách:

Počet návštev od 5.12.2014
21. 3. 2019
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva finacií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah