Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výzva pre majiteľov psov

Dátum: 26.02.2024
Počet videní: 637
2 min. čítania
Výzva pre majiteľov psov

Výzva pre majiteľov psov!

Obec Šarišské Dravce dôrazne vyzýva majiteľov psov,

aby zamedzili voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách a znečisťovaniu verejných priestranstiev psami.

Majiteľ psa je podľa zákona č. 282/2002 povinný zabrániť voľnému pohybu psa.

Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov.

Na území Obce Šarišské Dravce je voľný pohyb psov zakázaný. Priestupku sa dopustí ten, kto nezabráni voľnému pohybu psa. 

Za tento priestupok obec uloží pokutu až do výšky 165 €.

Na základe vyššie uvedeného dôrazne vyzývame majiteľov psov, aby prijali také opatrenia, ktoré zabránia voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách obce a zamedzia znečisťovaniu verejných priestranstiev psami a vyhli sa tak sankciám zo strany obce.

Podrobnejšie informácie o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce sú uvedené aj vo Všeobecne záväznom nariadení obce č. 3/2019.

Veríme, že čistota verejných priestranstiev a bezpečnosť je v záujme každého obyvateľa obce.