Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zimná údržba - výzva

Dátum: 20.12.2023
Počet videní: 656
3 min. čítania
Zimná údržba - výzva

Zimná údržba - výzva

Výzva - zimná údržba

Obec Šarišské Dravce  v zastúpení starostom obce ako cestný správny orgán v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov s poukázaním na § 43 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y z ý v a

vlastníkov, držiteľov, prevádzkovateľov cestných motorových vozidiel k zdržaniu sa konania, a to parkovania na verejných priestranstvách, miestnych komunikáciách a chodníkoch počas zimného obdobia z dôvodu údržby miestnych komunikácií a chodníkov na území obce Šarišské Dravce podľa § 9 zákona č. 135/1961 Zb.

V opakovaných prípadoch obec zabezpečí odstránenie (vo forme odtiahnutia) motorového vozidla, ktoré tvorí prekážku cestnej premávky na náklady prevádzkovateľa a to aj prostredníctvom polície.

S dôrazom upozorňujeme všetkých prevádzkovateľov motorových vozidiel,  že obec v zimnom období počas zimnej údržby a v nočných hodinách v prípade vzniknutia škody nezodpovedného vodiča parkujúc na verejných priestranstvách, nebude zodpovedať za vzniknuté škody.

Zabezpečenie zimnej údržby je povinnosťou obce vykonávanou v prospech Vás všetkých občanov, za účelom ochrany Vášho života a zdravia a preto veríme, že túto výzvu prijmete s porozumením a vyhoviete jej s ohľadom na vzájomnú toleranciu a rešpekt.

Za pochopenie ďakujeme.