Zmluvy z roku 2018 - 2. časť - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah
2. časť zoznamu zmlúv uzavretých v roku 2018
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia
ZoP2018251-BZ
Východoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
2.5.2018
1.6.2018

4942018
Prima banka Slovensko, a.s.
Vinkulácia prostriedkov
7.6.2018
11.6.2018

Martin Haborák - Gardeniero
Zhotovenie diela - dodávka, montáž a servis záhlavových zariadení na futbalovom ihrisku
13.6.2018
12.6.2018

TABRIS PLUS, s.r.o.
Dodávka drevených čalúnených stoličiek
13,6.2018
12.6.2018

Slovenský futbalový zväz
Poskytnutie prostriedkov na rekonštrukciu a dobudovanie futbalovej infraštruktúry
14.6.2018
13.6.2018
KŽP-PO4-SC431-2017-19/I279
Ministerstvo životného prostredia SR
Spolufinancovanie schváleného projektu - obnova obecného úradu

18.6.2018
578/2018/UZ
VÚB, a.s.
Poskytnutie termínovaného úveru

19.6.2018
947/2018/D
VÚB, a.s.
Vyplňovacie právo

19.6.2018
148596
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR

21.6.2018

M.A.Company, s.r.o.
Zberný dvor v obci Šarišské Dravce
15.6.2018
4.7.2018

Prima banka Slovensko, a.s.
Zriadenie grantového účtu
5.7.2018
4.7.2018

ENERTOP, s.r.o.
Rekonštrukcia vykurovacieho systému ZŠ a MŠ Šarišské Dravce
11.7.2018
10.7.2018
ZO2018A8880-1
osobnyudaj.sk, s.r.o.
Zabezpečeníe výkonu činnosti zodpovednej osoby
18.7.2018
17.7.2018
KRHZ-PO-2018452-085
SR zastúpená Ministerstvom vnútra SR
Výpožička prebytočného hnuteľného majetku štátu

27,7,2018

Július Sekerák, Mária Sekeráková
Predaj nehnuteľnosti
4.8.2018
3.8.2018

Dominik Kožár, Mgr. Tatiana Kožárová
Predaj nehnuteľnosti
4.8.2018
3.8.2018
028/01/2018/ŠDRVC/EN-OCU
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
Zabezpečenie služieb v zmysle  povinností prijímateľa pomoci pre projekt

21.8.2018
IROP-Z-302021K116-222-13
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Poskytnutie NFP pre projekt Vybavenie odborných učební - ZŠ a MŠ Šarišské Dravce

23.8.2018

Obecná knižnica, príspevková organizácia
Bezplatné užívanie priestorov
4.9.2018
3.9.2018
NZ1€252018RCV
SPP - distribúcia, a.s.
Nájom plynárenského zariadenia
8.9.2018
7.9.2018
ÚV SR 852/2018
Úrad vlády SR
Poskytnutie dotácie na výstavbu detských ihrísk

4.10.2018

BCF, s.r.o.
Úprava zmluvy
19.10.2018
18.10.2018

Boržík & partners, s.r.o.
Audit účtovnej uzávierky
6.11.2018
5.11.2018

STAV-MAJO s.r.o.
Dodávka a realizácia stav. prác predmetu zákazky: "Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Šarišské Dravce"
27.11.2018
26.11.2018
SD 062018 ŠRDRV
Ing. Marcel Koncz
Výkon stav. dozoru
29.11.2018
28.11.2018
SD-2018/361-04
Ján Kolačkovský
Údržba miestnych komunikácií a chodníkov počas zimného obdobia
13.12.2018
13.12.2018
1. 6. 2023
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah