Úradná tabuľa 2019 - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah

Úradná tabuľa 2019

Úradná tabuľa - 2019

Pridané
Názov príspevku
4.12.2019
4.12.2019
18.11.2019
18.11.2019
26.6.2019VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Dravce
26.6.2019VZN č. 3/2019 o podmienkach držania zvierat a o podmienkach ich chovu na území obce Šarišské Dravce
26.6.2019Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2017 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Dravce
7.6.2019
7.6.2019
7.6.2019
25.3.2019Zámer č. 1/2019 na prevod majetku obce
7.3.2019Poplatky za krátkodobý prenájom priestorov v budove kaštieľa
6.3.2019
6.3.2019
15.2.2019
8.2.2019
16.1.2019
15.01.2021
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva finacií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah