Dokumenty obce - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah
Ostatné dokumenty
Pridané
Názov zverejňovaného dokumentu


4.10.2022
28.9.2022
16.8.2022
16.8.2022
5.8.2022
29.6.2022
16.6.2022


29.10.2021
23.6.2021
18.5.2021
22.4.2021
21.4.2021
23.3.2021
4.3.2021
19.2.2021
29.1.2021


8.12.2020


18.11.2019
11.6.2019
25.3.2019
7.3.2019


26.6.2018


29.11.2017
31.5.2017
26.1.2017


14.11.2016
17.10.2016
26.9.2016
5.9.2016
17.8.2016
21.6.2016
31.5.2016
28.4.2016
28.4.2016
14.3.2016
28.1.2016


19.11.2015
18.11.2015
12.11.2015


12.11.2014
26.9.2014
21.8.2014
18.8.2014
12.8.2014
15.5.2014
15.5.2014
Predaj stavebných pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 6.3.2014 prijalo uznesenie č. 2/2014, ktorým schválilo využitie parcely KNC č. 554, katastrálne územie Šarišské Dravce  v areáli bývalej materskej školy na individuálnu bytovú výstavbu.
Spracovaným geometrickým plánom je vyčlenených 9 stavebných pozemkov o výmere cca 700 m2 určených na individuálnu bytovú výstavbu.
Predbežná kúpna cena bude v rozmedzí 20 – 25 €/m2. Cena je stanovená na základe znaleckého posudku. Spôsob predaja bude prejednávaný aj za účasti záujemcov o kúpu pozemkov na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Žiadame záujemcov o kúpu pozemkov, aby svoje žiadosti zasielali na adresu: Obec Šarišské Dravce, obecný úrad, 082 73 Šarišské Dravce 109.
7.3.2014


17.6.2013
19.3.2013
      
Postup dôchodcov a ZŤP občanov pri uplatňovaní nárokov na rôzne typy úľav z platenia úhrad za koncesionárske poplatky
23.4.2012
24.5.2011
11.5.2011
1. 6. 2023
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah