Dokumenty do roku 2015 - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah

Dokumenty do roku 2015

Dokumenty obce

Ostatné dokumenty

Pridané

Názov príspevku

12.11.2014

Zámer obce Šarišské Dravce na predaj majetku formou obchodnej verejnej súťaže - 2.kolo

18.8.2014

Zámer predaja nehnuteľností obchodnou verejnou súťažou

12.8.2014

Zámer predaja nehnuteľností obchodnou verejnou súťažou

15.5.2014

Voľba kontrolóra obce Šarišské Dravce

9.4.2014

Schválený rozpočet na r. 2014 - výdavky

Schválený rozpočet na r. 2014 - príjmy

7.3.2014

Zámer - predaj nehnuteľností obchodnou verejnou súťažou

17.6.2013

Pozvánka OcZ

19.3.2013

Postup dôchodcov a ZŤP občanov pri uplatňovaní nárokov na rôzne typy úľav z platenia úhrad za koncesionárske poplatky

MANUÁL - koncesionárske poplatky

ČESTNÉ VYHLÁSENIE - zníženie úhrady

RTVS - úhrady - infolinka

3.11.2012

VZN o poskytovaní sociálnych služieb

23.4.2012

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Šarišských Dravciach

23.9.2011

VZN č. 22011 o financovaní školských zariadení

23.7.2011

Záverečný účet obce za rok 2010

24.5.2011

Oznam - prerušenie dodávky elektrickej energie

11.5.2011

Deň matiek

24.2.2011

Rozpočet obce 2011

1.2.2011

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2010

31.1.2011

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010
Sadzby poplatku za vývoz a likvidáciu odpadov na rok 2011
SADZOBNÍK CIEN Príloha č. 2 VZN č. 4/2010 zo dňa 15.12.2010

31.1.2011

Všeobecne záväzné nariadenie obce 3/2010

28.11.2010

Výsledky komunálnych volieb 2010

16.11.2010

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy
Obec Šarišské Dravce podľa § 10 zákona č. 346/1190 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje: Voľby do orgánov samosprávy sa uskutočnia dňa 27. novembra 2010 od 7:00 hod. do 20:00 hod.
Miestom konania volieb je malá sála OcÚ (volebný okrsok 1).

16.11.2010

Predstavenie kandidátov na starostu obce
Vážení občania, v piatok 19. novembra 2010 bude v sále OcÚ
predstavovanie kandidátov na starostu obce a poslancov OZ. Začiatok je o 19:30. Všetci ste srdečne pozvaní.

28.10.2010

Posedenie s dôchodcami obce
Už každoročnou tradíciou vedenia obce je posedenie pre starších občanov obce. Aj tento rok a to 17. októbra bolo vo veľkej sále obecného úradu stretnutie s viac ako 100 občanmi obce. Po príhovore starostu obce nasledoval program žiakov MŠ a ZŠ. Poslancia obecného zastupiteľstva a zamestnanci obecného úradu sa postarali o chutné a bohaté občerstvenie. Príjemným doplnením popoludnia bol spev starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva v sprievode harmoniky.

18.10.2010

Kandidáti do komunálnych volieb

7.10.2010

Projekt regenerácia sídiel
Ďalší z úspešne schválených projektov z fondov EÚ v našej obci. Ide o nenávratný finančný prostriedok z operačného programu 4.1a - Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty. Výmena zastávok, oprava mostov a lávok, výstavba chodníkov, nových ciest po bočných uliciach, oprava okolia OcÚ s parkovacími miestami, osvetlenie v okolí OcÚ. Naša obec je jednou z prvých obcí na Slovensku, kde sa tento projekt úspešne realizuje. Získané finančné prostriedky sú vo výške 659 071,67€. Projekt sa realizoval od augusta 2010 do decembra 2010.

13.6.2010

Parlamentné voľby 2010
Dňa 12. Júna 2010 sa na celom území Slovenskej republiky konali parlamentné voľby. O voličskú priazeň sa uchádzalo 18 politických strán, do parlamentu postúpili: SMER-SD (34,79%), SDKÚ-DS (15,42%), SaS (12,14%), KDH (8,52%). MOST-HÍD (8,12%) a SNS (5,07%). V našej obci bol počet oprávnených voličov 941. Na hlasovaní sa zúčastnilo 558 voličov, z toho 8 voličov volilo zo zahraničia. Počet platných odovzdaných hlasov bol 551, čo v percentách predstavuje 59,29%. Jednotlivé politické strany v našej obci získali nasledovný počet hlasov (za názvom politickej strany je počet hlasov): Európska demokratická strana (EDS) - 2 Únia - Strana pre Slovensko - 2 Strana rómskej koalície (SRK) - 0 Paliho Kapurková, veselá politická strana - 0 Sloboda a Solidarita (SaS) - 57 Strana demokratickej ľavice (SDĽ) - 19 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalício Pártja (SMK - MKP) - 0 Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS - HZDS) - 18 Komunistická strana Slovenska (KSS) - 2 Slovenská národná strana (SNS) - 27 Nová demokracia (ND) - 4 Združenie robotníkov Slovenska (ZRS) - 0 Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) - 121 Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) - 2 Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demokratická strana (SDKÚ-DS)-76 Aliancia za Európu národov (AZEN) - 0 SMER - Sociálna demokracia - 217 MOST - HÍD - 4. Na Slovensku bola volebná účasť 58,83%, v našej obci 59,29%. Počet voličov v našej obci bol týmto výsledkom veľmi podobný tomu na Slovensku.

9.6.2010

Dravecké slávnosti

4.6.2010

Záplavy v okolí našej obce
V piatok 4. júna 2010 spôsobilo nepriaznivé počasie viacero problémov. Jedným z nich bola cesta 3. triedy do Torysy, ktorá ostala po odtrhnutí asfaltu prejazdná len v jednom jazdnom pruhu. Podobne problémový bol úsek cesty do Krásnej Lúky. Cesta pri moste nevydržala a jej veľkú časť odtrhla voda. K problémom došlo medzi šiestou a ôsmou hodinou ráno.

10.5.2010

Deň matiek 2010 v našej obci
V nedeľu 9. mája 2010 o 15:00 hodine sa uskutočnilo v našej obci posedenie pri príležitosti Dňa matiek. V zaplnenej sále OcÚ sa krásnym kultúrnym programom predstavili deti našej ZŠ aj MŠ. Vystúpenie bolo doplnené rozdávaním kvetov a občerstvením.

9.4.2010

Úprava vnútorných priestorov OcÚ
Na návrhy poslancov OZ aj starostu obce došlo v zimných mesiacoch tohto roku (február - marec) k úprave sociálnych zariadení OcÚ a k výmene vchodových dverí do OcÚ. Náklady spojené s rekonštrukciou dosiahli sumu 6500€. Na realizácii sa podieľali živnostníci z našej obce.

Ukončená kanalizácia v obci
Problematika kanalizácie každej obce je dlhodobý proces. Podobne bola problémom niekoľko rokov aj v našej obci. V rokoch 2008 a 2009 sa obci na čele so starostom Ing. Jozefom Bujňákom podarilo preinvestovať finančné prostriedky vo výške 835 518,35€. Obec získala dotácie cez Ministerstvo životného prostredia a aj z fondov Európskej únie vo výške 760 469,48.

Viacúčelové ihrisko
Veľa rokov sa v našej obci rozprávalo o potrebe miesta, kde by deti, mládež a všetci občania obce mohli tráviť voľný čas. Vedenie obce na čele so starostom obce Ing. Jozefom Bujňákom sa rozhodlo zlepšiť tento stav a výstavba viacúčelového ihriska je prvým z týchto krokov. Obec preinvestovala celkovo 70 607,69 €. Získala finančnú spoluúčasť od Nadácie SPP a Úradu vlády SR. Ďalej sa počíta aj s opravou kurtu, ktorý je pri budove kaštieľa.

Výstavba bytovky
V roku 2008 získalo vedenie obce združené finančné prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja a bývania na výstavbu jedenásť bytovej jednotky. S výstavbou sa začalo v Júni 2009 a stavebné práce by mali skončiť do konca Septembra 2010. Kolaudácia bytovky úspešne prebehla 30. septembra. Doteraz je preinvestovaná suma 425 704.09 €.

7.3.2010

Obecný ples
V januári tohto roku sa uskutočnil už tradičný obecný ples, ktorý mal výbornú úroveň a v zaplnenej sále OcÚ bolo veľa zábavy. Do tanca hrala skupina Chorus z Lipian a prijemným spestrením programu boli vystúpenia p. Moniky Kandráčovej, dievčat 9. ročníka ZŠ a tanečníkov z Lipian. Celý večer moderovali manželia Peter a Anna Leškoví.

15.01.2021
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva finacií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah