Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

VZN

VZN č. 1/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
SÚBOR

VZN č. 1/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie...

05.03.2019
Súbor v prílohe
VZN č. 2/2019 o financovaní originálnych kompetencii obce v ZŠ s MŠ r. 2019
SÚBOR

VZN č. 2/2019 o financovaní originálnych kompetencii obce v ZŠ...

05.03.2019
Súbor v prílohe
VZN č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Dravce
SÚBOR

VZN č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za...

10.12.2018
Súbor v prílohe
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2017 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Dravce
SÚBOR

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2017 o určení čiastočných úhrad v...

09.10.2018
Súbor v prílohe
VZN obce Šarišské Dravce č. 03/2018 o poskytovaní sociálnej služby, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za poskytnutú sociálnu službu v Dennom centre v obci Šarišské Dravce
SÚBOR

VZN obce Šarišské Dravce č. 03/2018 o poskytovaní sociálnej...

26.06.2018
Súbor v prílohe
Dodatok č. 4  k VZN č. 3/2016 o poskytovaní soc. služby v DS
SÚBOR

Dodatok č. 4  k VZN č. 3/2016 o poskytovaní soc. služby v DS

15.05.2018
Súbor v prílohe
VZN č. 2/2018  o podmienkach prideľovania obecných bytov a spôsobe nájmu
SÚBOR

VZN č. 2/2018  o podmienkach prideľovania obecných bytov a...

08.03.2018
Súbor v prílohe
Dodatok č. 3 ku VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnej služby v DS
SÚBOR

Dodatok č. 3 ku VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnej služby v DS

18.01.2018
Súbor v prílohe
VZN č. 1/2018 o prevádzkovaní obchodu a služieb na území obce Šarišské Dravce
SÚBOR

VZN č. 1/2018 o prevádzkovaní obchodu a služieb na území obce...

16.01.2018
Súbor v prílohe
Dodatok č. 2 ku VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnej služby v DS
SÚBOR

Dodatok č. 2 ku VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnej služby v DS

05.12.2017
Súbor v prílohe
VZN č. 1/2017 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Dravce
SÚBOR

VZN č. 1/2017 o určení čiastočných úhrad v školských...

05.12.2017
Súbor v prílohe
VZN č. 2/2017 o financovaní originálnych kompetencií obce v ZŠ s MŠ Šarišské Dravce na rok 2018
SÚBOR

VZN č. 2/2017 o financovaní originálnych kompetencií obce v ZŠ...

05.12.2017
Súbor v prílohe
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnej služby v DS
SÚBOR

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnej služby v DS

12.03.2017
Súbor v prílohe
VZN č. 4/2016 o dotáciách na originálne kompetencie na rok 2017
SÚBOR

VZN č. 4/2016 o dotáciách na originálne kompetencie na rok 2017

14.12.2016
Súbor v prílohe
VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnej služby a o spôsobe určenia úhrady a výšky úhrad za sociálnu službu v Dennom stacionári v obci Šarišské Dravce
SÚBOR

VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnej služby a o spôsobe...

05.09.2016
Súbor v prílohe
VZN č. 2/2016 o podmienkach prideľovania obecných bytov a spôsobe nájmu
SÚBOR

VZN č. 2/2016 o podmienkach prideľovania obecných bytov a...

01.08.2016
Súbor v prílohe
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šarišské Dravce
SÚBOR

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými...

20.07.2016
Súbor v prílohe
VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
SÚBOR

VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za...

14.12.2015
Súbor v prílohe
VZN č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
SÚBOR

VZN č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie...

14.12.2015
Súbor v prílohe
VZN č. 3/2015 - dotácia na žiaka 2016 - originálne kompetencie
SÚBOR

VZN č. 3/2015 - dotácia na žiaka 2016 - originálne kompetencie

14.12.2015
Súbor v prílohe