Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

VZN

VZN č. 3/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Dravce
SÚBOR

VZN č. 3/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za...

01.01.2024
VZN č. 3/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
VZN obce Šarišské Dravce č. 2/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šar
SÚBOR

VZN obce Šarišské Dravce č. 2/2023 o určení výšky príspevku na...

28.04.2023
Súbor v prílohe
VZN obce Šarišské Dravce č . 1/2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
SÚBOR

VZN obce Šarišské Dravce č . 1/2023 o mieste a čase zápisu...

07.02.2023
Súbor v prílohe
VZN obce Šarišské Dravce č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Šarišské Dravce
SÚBOR

VZN obce Šarišské Dravce č. 5/2022 o miestnych daniach a...

18.12.2022
Súbor v prílohe
VZN obce Šarišské Dravce č. 6/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šar
SÚBOR

VZN obce Šarišské Dravce č. 6/2022 o určení výšky príspevku na...

18.12.2022
Súbor v prílohe
VZN obce Šarišské Dravce č. 7/2022 o poskytovaní sociálnej služby, o spôsobe určenia úhrady a výšky úhrady za sociálnu službu v Dennom stacionári v obci Šarišské Dravce
SÚBOR

VZN obce Šarišské Dravce č. 7/2022 o poskytovaní sociálnej...

18.12.2022
Súbor v prílohe
VZN obce Šarišské Dravce č. 3/2022 o poskytovaní sociálnej služby, o spôsobe určenia úhrady a výšky úhrady za sociálnu službu v Dennom stacionári v obci Šarišské Dravce
SÚBOR

VZN obce Šarišské Dravce č. 3/2022 o poskytovaní sociálnej...

17.11.2022
Súbor v prílohe
VZN obce Šarišské Dravce č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šar
SÚBOR

VZN obce Šarišské Dravce č. 1/2022 o určení výšky príspevku na...

28.09.2022
Súbor v prílohe
VZN č. 2/2022 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Dravce
SÚBOR

VZN č. 2/2022 o určení čiastočných úhrad v školských...

28.09.2022
Súbor v prílohe
VZN č. 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Šarišské Dravce
SÚBOR

VZN č. 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019 o...

07.12.2021
Súbor v prílohe
VZN č. 2/2021 o financovaní materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, z
SÚBOR

VZN č. 2/2021 o financovaní materských škôl a školských...

19.11.2021
Súbor v prílohe
Dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Šarišské Dravce č. 02/2018 o podmienkach prideľovania obecných bytov a spôsobe nájmu (417 kB, pdf)
SÚBOR

Dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Šarišské...

07.09.2021
Súbor v prílohe
Dodatok  č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 4/2019 o určení výšky  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné  náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaď
SÚBOR

Dodatok  č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 4/2019...

07.09.2021
Súbor v prílohe
VZN č. 1/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Šarišské Dravce
SÚBOR

VZN č. 1/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok...

23.06.2021
Súbor v prílohe
VZN č. 1/2020 o financovaní materských škôl, a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
SÚBOR

VZN č. 1/2020 o financovaní materských škôl, a školských...

10.12.2020
Súbor v prílohe
VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Dravce
SÚBOR

VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za...

03.12.2019
Súbor v prílohe
VZN č. 6/2019 - dotácia na žiaka 2020 - originálne kompetencie
SÚBOR

VZN č. 6/2019 - dotácia na žiaka 2020 - originálne kompetencie

03.12.2019
Súbor v prílohe
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2017 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Dravce
SÚBOR

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2017 o určení čiastočných úhrad v...

26.06.2019
Súbor v prílohe
VZN č. 3/2019 o podmienkach držania zvierat a o podmienkach ich chovu na území obce Šarišské Dravce
SÚBOR

VZN č. 3/2019 o podmienkach držania zvierat a o podmienkach...

26.06.2019
Súbor v prílohe
VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Dravce
SÚBOR

VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu...

26.06.2019
Súbor v prílohe