Archív oznamov 2017 - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah

12. obecný ples - 30. decembra 2017

Obec Šarišské Dravce v spolupráci s OZ usporiada 30. decembra 2017 12. obecný ples so začiatkom o 18:00 vo veľkej sále obecného úradu. Srdečne Vás pozývame.

Pre zobrazenie plagátu kliknite na obrázok.

Na tomto mieste nájdete oznamy zverejnené v roku 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - sobota 4. novembra 2017

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

Plánované prerušenie dodávky elektriny 11. októbra 2017

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje zákazníkom, že 11. októbra 2017 bude prerušená distribúcia elektriny v obci Šarišské Dravce na miestach a časoch špecifikovaných v rozpise, ktorý sa zobrazí po kliknutí na logo VSD, a.s.

Plánované prerušenie dodávky elektriny 29. septembra a 3. októbra 2017

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje zákazníkom, že 29. septembra a 3. októbra 2017 bude prerušená distribúcia elektriny v obci Šarišské Dravce na miestach a časoch špecifikovaných v rozpise, ktorý sa zobrazí po kliknutí na logo VSD, a.s.

Plánované prerušenie dodávky elektriny 20. júla 2017

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje zákazníkom, že 20. júla bude prerušená distribúcia elektriny v obci Šarišské Dravce na miestach a časoch špecifikovaných v rozpise, ktorý sa zobrazí po kliknutí na logo VSD, a.s.

Plánované prerušenie dodávky elektriny v rozmedzí 14. - 19. júla 2017

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje zákazníkom, že v dňoch 14. až 19. júla bude prerušená distribúcia elektriny v obci Šarišské Dravce na miestach a časoch špecifikovaných v rozpise, ktorý sa zobrazí po kliknutí na logo VSD, a.s.

Plánované prerušenie dodávky elektriny v rozmedzí 10. - 13. júla 2017

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje zákazníkom, že v dňoch 10. až 13. júla bude prerušená distribúcia elektriny v obci Šarišské Dravce na miestach a časoch špecifikovaných v rozpise, ktorý sa zobrazí po kliknutí na logo VSD, a.s.

Výberové konanie

Obec Šarišské Dravce, v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Bujňákom, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 522/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ, Šarišské Dravce 20.

Pre zobrazenie originálneho oznamu kliknite na erb obce.

4. šarišskodravecké kultúrne slávnosti

Obec Šarišské Dravce v spolupráci s obecným zastupiteľstvom vás všetkých pozýva na 4. šarišskodravecké kultúrne slávnosti, ktoré sa uskutočnia v sobotu 24. júna 2017 od 13:30 na nádvorí obecného kaštieľa. Pred ich otvorením sa bude v miestnom rímskokatolíckom chráme sláviť svätá omša so začiatkom o 10:30.

Pre podrobnejšie informácie kliknite na zmenšeninu plagátu.

Talentovky do výtvarného odboru s vysunutým pracoviskom v Šar. Dravciach

Základná umelecká škola v Lipanoch Vás pozýva na TALENTOVKY do výtvarného odboru s vysunutým pracoviskom v Šariškých Dravciach. Zápis sa uskutoční v dňoch 5. a 6. júna 2017 od 10:00 do 12:00 a od 13:30 do 16:00 v ateliéri ZUŠ v Lipanoch.

Pre viac informácií kliknite na logo ZUŠ.

Výberové konanie

Obecný úrad Šarišské Dravce, v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Bujňákom, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 522/2003 Z- z. o výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ, Šarišské Dravce 20  s nástupom od 1. júla 2017.

Pre zobrazenie originálneho oznamu kliknite na erb obce.

Obecný fašiangový deň - 18.2.2017

V sobotu 18.2.2017 ste sa mohli zúčastniť fašiangového dňa, ktorý zahŕňal detský karneval, ochutnávku zabíjačkových dobrôt pri živej hudbe a večernú zábavu. Pre presmerovanie do fotogalérie kliknite na obrázok.

Zámer č. 15 na predaj majetku obce

V zmysle § 9a ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb., v znení neskorších predpisov, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 013/2017 zo dňa 6.2.2017 obec Šarišské Dravce zverejňuje zámer odpredať svoj majetok formou obchodnej verejnej súťaže.

Pre zobrazenie originálneho zámeru kliknite na obrázok obecného úradu.

Otvorenie nového denného stacionára - 4. januára 2017

V stredu 4. januára 2017 sa za účasti verejnosti, predstaviteľov rímskokatolíckej cirkvi a obecného zastupiteľstva uskutočnila ďalšia významná udalosť v obci - otvorenie denného stacionára. Naša obec tak vychádza v ústrety najmä starším, ktorí budú mať možnosť tráviť svoje dni v spoločnosti priateľov a známych v príjemnom prostredí s asistenciou.

Pre zobrazenie galérie z otvorenia kliknite na obrázok.

Zberné kontajnery na použité jedlé oleje a tuky

Keďže oleje a tuky majú schopnosť výrazne znečisťovať vodu, odpadové potrubia a životné prostredie ako také, v spolupráci so spoločnosťou ESPIK Group s.r.o. budú v najbližších dňoch v našej obci umiestnené kontajnery na použité jedlé oleje a tuky.

Pre viac informácií kliknite na obrázok.

Prevencia pred požiarmi vo vykurovacom období

V súvislosti so začiatkom vykurovacej sezóny vyzýva Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove občanov k opatrnosti pri manipulácii s výhrevnými telesami a k ich udržiavaniu vo vyhovujúcom a bezpečnom stave.

Viac sa dočítate kliknutím na logo HaZZ.

Zámer č. 14 na predaj majetku obce

V zmysle § 9a ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb., v znení neskorších predpisov, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 004/2017 zo dňa 16.1.2017 obec Šarišské Dravce zverejňuje zámer odpredať svoj majetok formou obchodnej verejnej súťaže.

Pre zobrazenie originálneho zámeru kliknite na obrázok obecného úradu.

11. obecný ples - 7. januára 2017

Obec Šarišské Dravce v spolupráci s OZ usporiada 7. januára 2017 11. obecný ples so začiatkom o 18:00 vo veľkej sále obecného úradu. Srdečne Vás pozývame.

Pre zobrazenie plagátu kliknite na obrázok.

Otvorenie nového denného stacionára - 4. januára 2017

Obec Šarišské Dravce v spolupráci s OZ Vás srdečne pozýva na otvorenie nového denného stacionára, ktoré sa uskutoční 4. januára 2017.

Pre viac informácií kliknite na zmenšeninu pozvánky.

1. 6. 2023
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah