Archív oznamov do roku 2016 - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah

Zámer č. 13 na predaj majetku obce

V zmysle § 9a ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb., v znení neskorších predpisov, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 072/2016 zo dňa 14.11.2016 obec Šarišské Dravce zverejňuje zámer odpredať svoj majetok formou obchodnej verejnej súťaže.

Pre zobrazenie originálneho zámeru kliknite na obrázok obecného úradu.

Na tomto mieste nájdete oznamy zverejňované do roku 2016 vrátane

Otvorenie zdravotného strediska

V nedeľu 2. októbra 2016 sa za účasti verejnosti a pozvaných hostí uskutočnila dlho očakávaná udalosť - otvorenie zdravotného strediska v našej obci. Okrem nových priestorov pre ambulanciu obvodného lekára tak do občianskej vybavenosti pribudla aj miestna lekáreň.

Pre zobrazenie galérie z podujatia kliknite na obrázok strediska.

Výberové konanie

Obec Šarišské Dravce v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie zamestnanca vo funkcii vedúci príspevkovej organizácie Obecná knižnica (na 0,25 úväzku).

Pre zobrazenie originálneho oznamu o výberovom konaní kliknite na obrázok s knihami.

Pozvánka na zasadnutie OcZ 5.9.2016

Starosta obce zvoláva mimoriadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce, ktoré sa uskutoční dňa 5. septembra  2016 (pondelok) o 16.30 hod v zasadačke Obecného úradu.

Pre zobrazenie pozvánky kliknite na obrázok OcU.

3. šarišskodravecké slávnosti

Obec Šarišské Dravce Vás všetkých pozýva na 3. šarišskodravecké slávnosti, ktoré sa uskutočnia v sobotu 11. júna 2016 od 14:00 na nádvorí obecného kaštieľa. Pred ich otvorením sa bude v miestnom rímskokatolíckom chráme sláviť svätá omša so začiatkom o 11:00.

Pre podrobnejšie informácie kliknite na zmenšeninu plagátu.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

V sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00  sa budú konať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Kliknutím na štátny znak sa zobrazia informácie pre voliča.

Fašiangový deň

Obec Šarišské Dravce v spolupráci s obecným zastupiteľstvom Vás pozýva na fašiangový deň, ktorý sa uskutoční v sobotu 30.1.2016 so začiatkom o 8:00 pri obecnom úrade. Viac informácií získate kliknutím na zmenšeninu plagátu.

Štefanský volejbalový turnaj

Všetkých hráčov a rovnako aj fanúšikov volejbalu pozývame na Štefanský volejbalový turnaj, ktorý sa uskutoční 26. decembra 2015 v telocvični ZŠ v našej obci so začiatkom o 11:00. Kliknutím na loptu sa zobrazí plagát k podujatiu. Ďalšie informácie môžete získať na adrese www.facebook.com/SRDRSVT .

Pozvánka na 10. obecný ples

Obec Šarišské Dravce v spolupráci s OZ Vás pozýva na jubilejný 10. obecný ples, ktorý sa uskutoční už 2. januára 2016 vo veľkej sále obecného úradu so začiatkom o 18:00. Ďalšie informácie získate kliknutím na tanečníkov.

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2015

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove upozorňuje občanov na blížiace sa obdobie vyšších teplôt a s ním spojené nebezpečenstvo vzniku lesných požiarov a nielen tých.

Kliknutím na logo Hasičského a záchranného zboru sa zobrazí leták o ochrane lesov. 

Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení

Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. ako prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku nás požiadala o zverejnenie tejto informácie v súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov.

K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP - distribúcia, a. s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.
Podrobnosti si môžete pozrieť v nasledujúcich prílohách:

1. 6. 2023
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah