Archív oznamov 2023 - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah

Uzávierka cesty v úseku Bajerovce - Šambron

Oznamujeme občanom, že v termíne od 8.5.2023 do 4.6.2023 bude ÚPLNÁ UZÁVIERKA CESTY III/3171 V ÚSEKU BAJEROVCE – ŠAMBRON z dôvodu vykonávania stavebných prác na stavbe „Modernizácia cesty III/3171 Krásna Lúka - hranica okr. SB/SL“. Obchádzková trasa vedie po cestách I/68, III/3171 a III/3193 cez obce Torysa, Krivany, Lipany, Kamenica, Pusté Pole, Ľubotín, Plaveč, Plavnica, Šambron.
Na tomto mieste nájdete oznamy, ktoré ešte môžu byť aktuálne, ale z dôvodu prehľadnosti už pre ne nie je miesto na úvodnej stránke

Oznámenie o začatí vakcinácie líšok proti besnote

V dňoch od 17. apríla do 5. mája 2023 prebieha štyridsiata siedma kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote leteckou pokládkou na území Slovenskej republiky spolufinancovaná Európskou úniou. Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Ak sa obsah blistra zapracovaného v návnade dostane na ruky, je potrebné ruky ihneď umyť vodou a mydlom. Ak sa obsah blistra dostane na sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, je potrebné okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie. V prípade nálezu vakcinačnej návnady je potrebné sa vyvarovať manipulácii s ňou a urýchlene opustiť miesto nálezu z dôvodu minimalizácie pachovej stopy, ktorá by mohla líšku odradiť od príjmu vakcinačnej návnady. V období distribúcie návnad a dva týždne po distribúcie návnad by malo byť vo vakcinačnej oblasti zabránené voľnému pohybu psov a mačiek, lebo sú potravinovými konkurentami z hladiska požierania návnad.

Zber elektroodpadu a odpadov s obsahom škodlivých látok

Oznamujeme občanom, že v termíne od 5.5.2023 do 11.5.2023 sa v obci uskutoční zber elektroodpadu a odpadov s obsahom škodlivých látok. Eektroodpad a odpad s obsahom škodlivých látok dovezte na nádvorie kaštieľa v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 15.30 hod. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí úplný oznam.
Karpatský pretek kuriérov - u nás 1.5.2023
V dňoch 28.4.2023 až 3.5.2023 sa uskutoční medzinárodné cyklistické podujatie s názvom KARPATSKÝ PRETEK KURIÉROV.
Predpokladaný prejazd pretekárov v kategórii AMATÉRI cez našu obec je v pondelok 1.5.2023 v čase 10:35 hod. a 11:45 hod. V kategórii PROFESIONÁLI v čase 15:30 hod. a 17:30 hod.
Počas predpokladaných prejazdov vás PROSÍME o ohľaduplnosť pri konaní týchto pretekov.
Kliknutím na logo podujatia sa zobrazí plagát k pretekom v novom okne.

Výkup papiera a jedlého oleja - 2.5.2023

Spoločnosť Brantner Nova oznamuje občanom, že dňa 2.5.2023 sa uskutoční v našej obci výkup papiera a jedlého oleja. Výkup sa uskutoční od 17:20 do 17:50 pred obecným úradom. Predmetom zberu sú noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky, použitý jedlý rastlinný olej. Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. V ponuke je toaletný papier, kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky. Za 1L oleja dostanete 1ks toaletného papiera alebo za 4L oleja 1 balík kuchynských utierok (2 rolky) a za 0,25L oleja 1 balíček hygienických vreckoviek.
Použitý jedlý olej prosíme odovzdať v uzavretých plastových fľašiach.
Kartón nevykupujeme, iba odoberieme.

Zber opotrebovaných pneumatík

Združenie obcí pre separovaný zber organizuje pre obyvateľov obcí združenia zber opotrebovaných pneumatík v dňoch od 24.4.2023 do 28.4.2023. Odovzdávanie vyzbieraných pneumatík bude v našej obci na nádvorí kaštieľa v úradných hodinách. Kliknutím na logo sa zobrazí plagát k zberu.

Ochrana lesov pred požiarmi - usmernenie HaZZ

Lesné požiare spôsobujú v Slovenskej republike každoročne veľké materiálne ale aj ekologické škody a následná obnova porastu a celkové zotavenie zasiahnutého územia je veľmi zdĺhavé a postihnuté územie dlhodobo poškodzuje zdravý ekosystém.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného  zboru v Prešove preto upozorňuje občanov na blížiace sa obdobie vyšších teplôt a s tým spojené vyššie riziko požiarov. Kliknutím na logo HaZZ sa zobrazí informačný leták.

Ponuka pracovného miesta v obci

Obec Šarišské Dravce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "všeobecný administratívny pracovník". Kliknutím na obecný erb budete presmerovaní na Portál voľných pracovných miest, kde sa nachádzajú všetky podrobnosti o ponúkanej pracovnej pozícii.
Zber šatstva a textilu
Obecný úrad v Šarišských Dravciach realizuje zber šatstva a textilu v dňoch 20. marca 2023 - 24. marca 2023. Zbiera sa čistý, nepoškodený textil, odevy, bytový textil, obuv, kabelky, hračky, bižutéria, opasky. Všetko by malo byť v čistom nepoškodenom stave, vhodné na ďalšie použitie zabalené v nepremokavom vreci.
Nepatria tam staré plesnivé textílie ani stará, poškodená obuv, taktiež koberce, matrace a obyčajné paplóny.
Textil doneste na nádvorie kaštieľa v pracovných dňoch a odovzdajte u pracovníka OcÚ.
Obecný úrad súčasne vyzýva obyvateľov obce, aby použité šatstvo počas celého roka odovzdávali výlučne iba do zberu na to určeného.

Za pochopenie ďakujeme.                                                                                                     Ing. Pavol Blaščák
starosta obce       
Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pôvodný oznam.
Parkovanie vozidiel v zimnom období
Obecný úrad vyzýva obyvateľov obce, ktorí vlastnia a parkujú motorové vozidlá na obecných komunikáciách, aby v zimnom období parkovali tieto vozidlá na svojich pozemkoch.
Vykonáva sa zimná údržba a tieto vozidlá často zamedzujú jej vykonávaniu a aj samotnému prejazdu áut po miestnych komunikáciách a chodníkoch.
Za pochopenie ďakujeme.
Ing. Pavol Blaščák
starosta obce
Pracovná ponuka v materskej škole
V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca - učiteľ/ka materskej školy. Pre viac informácií kliknite na logo ZŠ s MŠ.
Pracovná ponuka
Obec Šarišské Dravce, obecný úrad prijme do pracovného pomeru pracovníčku na pozíciu opatrovateľka v domácnosti na úväzok 0,5 s nástupom ihneď na zastupovanie počas dlhodobej PN. Podmienkou je predloženie osvedčenia o absolvovaní opatrovateľského kurzu. Bližšie informácie budú poskytnuté na obecnom úrade.
Ing. Pavol Blaščák
Šarišské Dravce 16.2.2023                                                                                                        starosta obce
Odpočet spotreby vody v domácnostiach - január 2023
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, závod Prešov Vám oznamuje, že v mesiaci január 2023 bude vo Vašej obci prebiehať odpočet spotreby vody z dôvodu zmeny ceny. Odpočet sa bude vykonávať v pracovných dňoch PO – PIA, v čase od 7,30 hod. do 15,00 hod. zamestnancami VVS, ktorí sa na Vaše požiadanie preukážu preukazom zamestnanca spoločnosti.
Pre viac informácií kliknite na logo VVS, a.s.
5. 6. 2023
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah