Archív oznamov 2021 - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah
Ordinačné hodiny všeobecného lekára a otváracie hodiny v lekárni na prelome rokov 2021/2022
  • 30.12.2021 (štvrtok) sa bude na ambulacii všeobecného lekára pracovať iba do 11.00 hod. Lekáreň bude otvorená iba do 11.00 hod.
  • 31.12.2021 (piatok) bude ambulancia všeobecného lekára a lekáreň zatvorená.
  • Od 3.1.2022 (pondelok) bude ambulancia všeobecného lekára pracovať v novom režime, bude sa ordinovať každý pracovný deň. Sestra bude na ambulancii od 7.00 do 13.00 hod. MUDr. Perečinská bude ordinovať od 8.00 hod.
Na tomto mieste nájdete oznamy zverejnené v roku 2021
Úradné hodiny počas vianočných sviatkov
Vážení občania, úradné hodiny obecného a matričného úradu budú budú počas vianočných sviatkov obmedzené. Pre podrobný rozpis kliknite na obecný erb.
Informácia o voľných pracovných miestach
Základná škola s materskou školou Šarišské Dravce informuje o dvoch voľných pracovných miestach pedagogického zamestnanca. Pre viac informácií kliknite na obecný erb.
Pozastavenie vybraných osobných spojov železničnej dopravy od 19.12.2021
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky rozhodlo, že od 19.12.2021 dochádza k pozastaveniu vybraných osobných spojov železničnej dopravy, ktoré budú platiť do odvolania. V rámci územia PSK a KSK budú pozastavené železničné spoje, ktoré sa nachádzajú v prílohe. Informácie k obmedzeniu dopravy taktiež nájdete aj na stránke integrátora verejnej dopravy na území východného Slovenska IDS Východ, s.r.o. www.idsvychod.sk .
Kliknutím na logo ŽSS sa zobrazí zoznam pozastavených spojov.
Výjazdové očkovanie proti COVID-19
Poliklinika Sabinov organizuje výjazdové očkovanie obyvateľov proti ochoreniu COVID 19. V našej obci sa uskutoční v stredu 15. decembra 2021 v čase od 10.55 do 11.55 hod
Očkovanie sa uskutoční v kultúrnom dome obce Šarišské Dravce.
Prosíme záujemcov o očkovanie, aby svoj záujem nahlásili na obecný úrad telefonicky, alebo mailom. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí úplný oznam.
Informácie k vyhláseniu núdzového stavu
Vláda SR na svojom zasadnutí vyhlásila na celom území Slovenskej republiky núdzový stav s platnosťou od 25. novembra 2021. Pre upresňujúce informácie rozkliknite nasledujúce súbory:Výjazdové očkovanie proti COVID-19
Poliklinika Sabinov organizuje výjazdové očkovanie obyvateľov proti ochoreniu COVID-19. V našej obci sa uskutoční jeden deň v týždni od 13.12.2021 do 17.12.2021. Termín a čas bude upresnený.
Očkovanie sa uskutoční v kultúrnom dome obce Šarišské Dravce.
Prosíme záujemcov o očkovanie, aby svoj záujem nahlásili na obecný úrad telefonicky, alebo mailom.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí úplná informácia.
Výjazdové očkovanie proti COVID-19
Poliklinika Sabinov organizuje výjazdové očkovanie obyvateľov proti ochoreniu COVID-19. V našej obci sa uskutoční v pondelok 15.11.2021 v kultúrnom dome od 10:30 do 11:15.. Očkovanie je určené občanom starším 18 rokov s neobmedzenou hornou vekovou hranicou. Je potrebné mať so sebou občiansky preukaz.
Kliknutím na obecný erb sa zobrazí úplná informácia.
Zber opotrebovaných pneumatík
Združenie obcí pre separovaný zber Torysa oznamuje, že v dňoch od 08.11.2021 do 12.11.2021 organizuje zber opotrebovaných pneumatík v našej obci. Pneumatiky môžete odovzdať na nádvorí obecného kaštieľa v úradných hodinách. Kliknutím na logo združenia sa zobrazí plagát.
Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím


Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny realizuje národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím, ktorý je zameraný na zefektívnenie systému ochrany detí pred násilím prostredníctvom podpory systémovej koordinácie subjektov participujúcich na úlohách súvisiacich s ochranou detí prostredníctvom 52 koordinátorov ochrany detí pred násilím, ktorí pracujú vo všetkých regiónoch SR.
Zber veľkoobjemového odpadu
Vážení občania, v termíne od 21.10.2021 do 28.10.2021 sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu.
Zberá sa: starý nábytok, matrace, vane, umývadlá a pod.
Veľkoobjemový odpad dovezte na nádvorie kaštieľa v pracovných dňoch a odovzdajte u pracovníka obecného úradu.
Za pochopenie ďakujeme.
Zber elektroodpadu
Oznamujeme občanom, že v čase od 11.10.2021 do 18.10.2021 sa v obci uskutoční zber elektroodpadu. Súčasne sa realizuje aj zber odpadov s obsahom škodlivých látok. Elektroodpad a odpad s obsahom škodlivých látok dovezte na nádvorie kaštieľa v pracovných dňoch v čase o 7.30 do 15.30 hod. Pre úplný oznam kliknite na obecný erb.
Dovolenka obvodného lekára
Oznamujeme obyvateľom obce, že všeobecný lekár v Šarišských Dravciach má od 4.10.2021 do 15.10.2021 dovolenku.
MUDr. Perečinská bude ordinovať iba 8.10.2021 a 15.10.2021.
Zastupuje MUDr. Mihalov v Sabinove, Ružová ulica.
Sestra bude v ambulancii po celý čas dovolenky.
Lekáreň bude otvorená.
Inzercia - Avia na predaj
Obec Šarišské Dravce ponúka na predaj plne funkčnú Aviu bez ŠPZ. Cena 1000€.

V prípade záujmu kontaktujte starostu obce na e-mailovej adrese: starostasardravce@gmail.com .
Cestné cyklistické preteky 9. kolo Východ Road Liga 18.9.2021
Cyklistický klub SCK Pieniny v spolupráci s VRL o.z. a podporou obce Plavnica organizuje 18. septembra 2021 preteky v cestnej cyklistike. Podujatie bude prebiehať na trase Plavnica - Šambron - Bajerovce - Krásna Lúka - Šarišské Dravce - Torysa - Brezovica - Tichý Potok - Nižné Repaše - Olšavica - Brutovce - Nižný Slavkov - Brezovička - Brezovica - Torysa - Šarišské Dravce - Krásna Lúka - Bajerovce - Šambron a Plavnica. Prosíme obyvateľov o zvýšenú opatrnosť a trpezlivosť spojenú s možnými obmedzeniami na cestnej komunikácii a zároveň Vás pozývame podporiť pretekárov potleskom.
Organizácia pretekov (1371 kB, pdf)
Mapa pretekov (3041 kB, pdf)
Pripomienkovanie nového cestovného poriadku autobusovej dopravy
Odbor dopravy Prešovského samosprávneho kraja oznamuje občanom, že majú možnosť pripomienkovať nový cestovný poriadok prímestskej autobusovej dopravy, ktorý bude platný od 12.12.2021. Pripomienky je možné podať do 30.9.2021 výhradne prostredníctvom príslušného formulára, ktorý je umiestnený na webových stránkach PSK. Kliknutím na logo PSK sa zobrazí stránka s formulárom v novom okne.
Mimoriadne núdzové opatrenia k zamedzeniu šírenia afrického moru ošípaných
Na základe nepriaznivej situácie v súvislosti so šírením afrického moru ošípaných vydala Štátna veterinárna a potravinová správa formou mimoriadnych núdzových opatrení súbor nariadení na zamedzenie šírenia ochorenia. Pre viac podrobností rozkliknite nasledujúce prílohy.

Informácia o voľnom pracovnom mieste
V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca - učiteľ/ka materskej školy v Základnej škole s materskou školou Šarišské Dravce. Žiadosti o zamestnanie je potrebné posielať mailom alebo poštou do 23.8.2021 do 14:00. Pre viac informácií kliknite na obecný erb.
Informácia k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022
Od 1.9.2021 budú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:
- končí sa plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a v poslednom ročníku MŠ (OBEDY ZADARMO)
- dopĺňa sa nová skupina detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie a to deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

Čestné vyhlásenie (409 kB, pdf)
Informácia pre cestujúcich
Prešovský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj zavedú od leta v prímestskej autobusovej doprave zónovú tarifu a rozšíria ponuku cestovného. K súčasne používaným jednorazovým lístkom pribudnú výhodné prestupné a predplatné lístky, ktoré zatraktívnia cestovanie prímestskou autobusovou dopravou.
Viac informácii sa dozviete v nasledujúcom videu:


"Stretnutie na Kerte" - sobota 7. augusta 2021
Obec Šarišské Dravce Vás pozýva na "Stretnutie na Kerte", ktoré sa uskutoční v sobotu 7. augusta 2021. Uvidíte vystúpenie dravých vtákov, vycvičených psíkov a podvečer bude venovaný fanúšikom športu. A ak by predstavenia neboli pre Vaše ratolesti to pravé, celý čas budú pre nich dostupné atrakcie, na ktorých sa budú môcť vyšantiť a "vybiť baterky".
Pre zobrazenie pozvánky kliknite na obecný erb.
Výkup papiera a jedlého oleja
Spoločnosť Brantner Nova oznamuje občanom, že dňa 21.06.2021 sa uskutoční v našej obci výkup papiera a jedlého oleja. Výkup sa uskutoční od 17:20 do 17:50 pred obecným úradom. Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky, použitý jedlý rastlinný olej. Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. V ponuke je toaletný papier, kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.

Úplný oznam (592 kB, pdf)
Plagát k zberu (472 kB, pdf)
Pripomienkovanie Rámcového návrhu Cestovného poriadku ŽSR pre obdobie platnosti 2021/2022
Odbor dopravy Prešovského samosprávneho kraja zasiela cestujúcej verejnosti Rámcový návrh Cestovného poriadku Železníc SR pre obdobie platnosti 2021/2022. Pripomienky k návrhu cestovného poriadku zasielajte na adresu: ocu@sardravce.sk do 17.6.2021 do 10.00 hod.

Výjazdové očkovanie proti ochoreniu COVID-19 - streda 16.6.2021
Oznamujeme občanom obce, ktorí boli zaočkovaní v obci 1. dávkou vakcíny Pfizer/BioNTech dňa 19.5.2021, že očkovanie 2. dávkou sa uskutoční v našej obci v stredu 16. júna 2021 v čase od 10.45 hod v kultúrnom dome.
K očkovaniu je potrebné predložiť občiansky preukaz a preukaz poistenca.
Pri očkovaní prosíme o dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení.
Informácia o integrovanom dopravnom systéme na území východného Slovenska
Spoločnosť IDS Východ, ktorú založil Košický a Prešovský samosprávny kraj, pracuje na budovaní integrovaného dopravného systému na území východného Slovenska. V súčasnosti pripravuje spolu so samosprávnymi krajmi a ich zmluvnými dopravcami zavedenie zónovej tarify v prímestskej autobusovej doprave, čo prinesie zmeny v spôsobe nákupu cestovného, nové druhy cestovných lístkov, zmeny v systéme zliav či platbu virtuálnou dopravnou kartou.

Výjazdové očkovanie proti ochoreniu COVID-19 - streda 19.5.2021
Oznamujeme občanom obce, ktorí sa prihlásili na očkovanie proti ochoreniu COVID-19, že toto očkovanie sa uskutoční v stredu 19. mája 2021 od 11.00 hod v kultúrnom dome obce Šarišské Dravce.
K očkovaniu je potrebné predložiť občiansky preukaz a preukaz poistenca.
Pri očkovaní prosíme o dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení.
Informácia o voľných pracovných miestach
V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás informujeme o dvoch voľných pracovných miestach pedagogického zamestnanca "učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy". Pre viac informácií kliknite na obecný erb.
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 1.5.2021
Oznamujeme obyvateľom obce, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v sobotu 1. mája v čase od 8:00 do 14:00 v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce.
Obednajšia prestávka bude od 12:00 do 13:00. Posledný odber bude o 13.30.
Pred testovaním je potrebné preukázať sa občianskym preukazom, deti do 15 rokov sa preukážu preukazom poistenca.
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 24.4.2021
Oznamujeme obyvateľom obce, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v sobotu 24. apríla v čase od 8:00 do 16:00 v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce.
Obednajšia prestávka bude od 12:00 do 13:00. Posledný odber bude o 15.30.
Pred testovaním je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.
Výjazdové očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vakcínou Pfizer/BioNTech
Poliklinika Sabinov n.o. ponúka možnosť dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 vakcínou Pfizer/BioNTech. Očkovanie bude realizované v našej obci budúci týždeň (od 26.4.2021) počas jedného dňa. Nebude preto potrebné cestovať do Sabinova. Termín upresníme po dohode s poliklinikou na základe počtu záujemcov.

Záujem o očkovanie je potrebné nahlásiť na obecný úrad do piatka 23.4.2021 do 12.00 hod. Telefonické kontakty: 051/4597221, 0911 271 331, 0911 331 271.

Očkovať sa môžu seniori nad 60 rokov, prípadne aj mladší s onkologickým alebo s iným vážnym ochorením, na ktoré sa liečia.

V prípade, že spĺňate podmienky a máte o očkovanie záujem, objednajte sa čím skôr - včasným objednaním prispejete k hladkému prebehu očkovania v obci.
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 17.4.2021
Oznamujeme obyvateľom obce, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v sobotu 17. apríla v čase od 8:00 do 16:00 v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce.
Obednajšia prestávka bude od 12:00 do 13:00. Posledný odber bude o 15.30.
Harmonogram testovania vzhľadom na obmedzený počet testov nebude, preto Vám odporúčame nenechávať testovanie na večerné hodiny.
Pred testovaním je potrebné preukázať sa občianskym preukazom, deti do 15 rokov sa preukážu preukazom poistenca
Zber opotrebovaných pneumatík
Združenie obcí pre separovaný zber Torysa oznamuje, že v dňoch od 12.4.2021 do 16.4.2021 (pondelok - piatok) organizuje zber pneumatík po obciach. V našej obci môžete staré pneumatiky odovzdať na nádvorí obecného kaštieľa v úradných hodinách. V prípade potreby ďalších informácií volajte na tel. č. 0911 271 331. Kliknutím na logo združenia sa zobrazí plagát.
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 10.4.2021
Oznamujeme obyvateľom obce, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v sobotu 10. apríla v čase od 8:00 do 16:00 v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce.
Obednajšia prestávka bude od 12:00 do 13:00. Posledný odber bude o 15.30.
Harmonogram testovania vzhľadom na obmedzený počet testov nebude, preto Vám odporúčame nenechávať testovanie na večerné hodiny.
Pred testovaním je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.
Oznam k sčítaniu obyvateľov
Vážení obyvatelia,
sčítanie obyvateľov úspešne napreduje, čoho dôkazom je 63% sčítaných obyvateľov na Slovensku.
V našej obci je ku dnešnému dňu (16.3.2021) sčítaných 952 obyvateľov, čo predstavuje 77,27%.
Online sčítanie končí 31.3.2021, teda sú to už iba 2 týždne, počas ktorých by sa mali sčítať všetci obyvatelia vyplnením elektronického formulára za seba aj za deti. V prípade, ak ich o to požiadajú, mali by pomôcť sčítať sa aj svojim blízkym, ktorí by mohli mať problémy s elektronickým sčítaním.
Asistované sčítanie, ktoré sa bude realizovať až po 1. apríli 2021 sa bude týkať výlučne a prioritne obyvateľov digitálne vylúčených (bez internetu, seniorov, osamelých seniorov). Bude prebiehať 6 týždňov.
Pri nesplnení tejto povinnosti sčítať sa budú využité zákonné možnosti sankcií. Obec môže udeliť sankciu obyvateľovi vo výške od 25,- € do 250,-€.
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 3.4.2021
Oznamujeme obyvateľom obce, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v sobotu 3. apríla v čase od 7:00 do 12:00 v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce.
Posledný odber bude o 11.30.
Pred testovaním je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 27.3.2021
Oznamujeme obyvateľom obce, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v sobotu 27. marca 2021 v čase od 8:00 do 18:00 v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce.
Obedňajšia prestávka bude v čase od 12:00 do 13:00. Posledný odber bude o 17.30.
Harmonogram testovania vzhľadom na obmedzený počet testov nebude, preto Vám odporúčame nenechávať testovanie na večerné hodiny.
Pred testovaním je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.
Súčasne informujeme, že ďalšie testovanie na ochorenie COVID-19 je plánované na 10.4.2021.
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 20.3.2021
Oznamujeme obyvateľom obce, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v sobotu 20. marca 2021 v čase od 8:00 do 18:00 v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce.
Obedňajšia prestávka bude v čase od 12:00 do 13:00. Posledný odber bude o 17.30.
Harmonogram testovania vzhľadom na obmedzený počet testov nebude, preto Vám odporúčame nenechávať testovanie na večerné hodiny.
Pred testovaním je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.
Odpočet spotreby vody
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. oznamuje, že v mesiaci marec 2021 bude v obci prebiehať odpočet spotreby vody z dôvodu zmeny ceny. Odpočet sa bude vykonávať v pracovných dňoch PO – PIA, v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod., zamestnancami VVS, ktorí sa na požiadanie preukážu preukazom zamestnanca spoločnosti. Prosíme o sprístupnenie vodomernej šachty. V prípade nesprístupnenia odberného miesta žiadame nahlásiť stav vodomera do 14.3.2021 e-mailom na adresu zakaznik@vodarne.eu alebo telefonicky na t. č. 051 757 2777.
Kliknutím na logo VVS sa zobrazí cenník VVS platný od 1.3.2021.
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 13.3.2021
Oznamujeme obyvateľom obce, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v sobotu 13. marca 2021 od 8:00 do 18:00 v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce.
Obedňajšia prestávka bude v čase od 12:00 do 13:00. Posledný odber bude o 17:30.
Harmonogram testovania vzhľadom na obmedzený počet testov nebude, preto Vám odporúčame nenechávať testovanie na večerné hodiny.
Pred testovaním je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 6.3.2021
Oznamujeme obyvateľom obce, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v sobotu 6. marca 2021 v čase od 8:00 do 18:00 v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce.
Obedňajšia prestávka bude v čase od 12:00 do 13:00. Posledný odber bude o 17:30.
Harmonogram testovania vzhľadom na obmedzený počet testov nebude, preto Vám odporúčame nenechávať testovanie na večerné hodiny.
Pred testovaním je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 27.2.2021
Oznamujeme obyvateľom obce, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v sobotu 27. februára 2021 v čase od 8:00 do 20:00 v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce.
Prestávky v testovaní budú v čase od 12:00 do 13:00 (obedňajšia prestávka) a v čase od 17:00 do 17:30 (prestávka na dezinfekciu).
Harmonogram testovania vzhľadom na obmedzený počet testov nebude, preto Vám odporúčame nenechávať testovanie na večerné hodiny.
Pred testovaním je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.
Nádoby na separovaný zber skla
Vážení občania,
od štvrtka 18.2.2021 Vám budú do jednotlivých domácností v obci doručované zelené nádoby určené na separovaný zber skla.
Prevzatie nádoby potvrďte pracovníkovi obce na protokole svojim podpisom. Za nádobu, jej poškodenie či stratu zodpovedá preberajúci. Uvedené nádoby Vám budú odovzdané do nájmu a sú určené výlučne na zber skla z Vašich domácností. Iný odpad ako sklo do týchto nádob nevyhadzujte.
Najbližší termín na vývoz skla je podľa zberového kalendára 25.2.2021. K tomuto dátumu už bude sklo zberané z týchto nádob.
Nádoby umiestnite na svoje pozemky, aby bola zabezpečená plynulá zimná údržba chodníkov v obci.
Pri zbere skla v deň vývozu zabezpečte vyloženie nádoby pred svoje bráničky.
Za pochopenie ďakujeme.
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 13.2.2021
Vláda SR rozhodla o predĺžení núdzového stavu o ďalších 40 dní do 19.3.2021.
Naďalej je v platnosti zákaz vychádzania. Výnimky však platia od pondelka 8.2.2021, ktoré sa riadia aktualizovaným COVID automatom. Niektoré výnimky zo zákazu vychádzania je možné realizovať bez testu, iné iba s negatívnym testom, prípadne s potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 3 mesiace. Potreba testovania sa bude posudzovať podľa regionálnych kritérií na základe epidemiologickej situácie.
Negatívny test do zamestnania je v prípade nášho regiónu potrebný každých 14 dní od 15.2.2021.
Z tohto dôvodu Vám oznamujeme, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v sobotu 13. februára 2021 v čase od 8:00 hod do 20:00 hod v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce. V rámci testovania budú prestávky a to v čase od 12:00 do 13:00 hod obedňajšia prestávka a v čase od 17:00 do 17:30 prestávka na dezinfekciu.
Harmonogram testovania vzhľadom na obmedzený počet testov nebude, preto Vám odporúčame nenechávať testovanie na večerné hodiny.
Pred testovaním je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 6.2.2021
V rámci vyhláseného nástupu detí do materských škôl a 1. stupňa základných škôl dňa 8.2.2021 Vám oznamujeme, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v sobotu 6. februára 2021 v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod. v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce. Prednostne budú testovaní rodičia detí tunajšej materskej školy, rodičia žiakov 1. stupňa základnej školy a zamestnanci ZŠ s MŠ Šarišské Dravce a to v čase od 8:00 – 12:00 hod.
V čase od 13.00 hod do 20.00 hod môžu využiť možnosť otestovať sa aj ostatní obyvatelia obce, ale upozorňujeme na skutočnosť, že obec má k dispozícii obmedzený počet testov, ktorý nebude možné navyšovať.
Harmonogram testovania vzhľadom na počet testov nebude, preto je možné, že na testovanie bude potrebné dlhšie počkať.
V rámci testovania budú prestávky a to v čase od 12:00 do 13:00 hod. obedňajšia prestávka a v čase od 17:00 do 17:30 prestávka na dezinfekciu.
Pred testovaním je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.
Informácia pre poberateľov dôchodku z Českej republiky
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) bude dočasne, počas trvania mimoriadnej situácie v dôsledku šírenia koronavírusu Covid-19, akceptovať potvrdenie o žití aj bez úradného overenia podpisu oprávneného príjemcu dôchodku. Príjemca českého dôchodku žijúci v zahraničí, ktorému je tento dôchodok vyplácaný na bankový účet, preto teraz môže Potvrdenie o žití (POZ) vyplniť, podpísať a odoslať na ČSSZ mimoriadne aj bez úradného overenia jeho vlastnoručného podpisu a to buď poštou alebo e-mailom s tým, že vlastnoručne podpísané a dátumom opatrené POZ naskenuje (príp. odfotografuje) a zašle ho e-mailom na adresu ČSSZ (adresa el. podateľne posta@cssz.cz) aj bez tzv. zaručeného elektronického podpisu. Je potrebné na formulár uviesť „ Núdzový stav v súvislosti s COVID-19“ . Tento postup bude platiť až do odvolania resp. do skončenia mimoriadnych opatrení prijatých v dôsledku koronavírusovej pandémie.
Celoplošné skríningové testovanie
Vážení občania,

v rámci vyhláseného celoplošného skríningového testovania obyvateľov SR na ochorenie COVID-19 pod názvom „Zachráňme spoločne životy“ Vám oznamujeme, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami v sobotu 23. januára 2021 od 7:00 hod do 20:00 hod v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazia doplňujúce informácie a harmonogram testovania.
2. 3. 2023
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah