Archív oznamov 2019 - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah

Aktualizované - usmernenie postupu registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Na tomto mieste nájdete oznamy zverejnené v roku 2019
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

                          Aktualizovaná stránka ŠVPS SR

                             Usmernenie registrácie   Usmernenie graficky   Príloha č. 1   Príloha č. 2

Dotazník - prímestská autobusová doprava na území PSK

Prešovský samosprávny kraj zverejnil dotazník, ktorý má slúžiť na spoznanie názorov, požiadaviek a spokojnosti občanov cestujúcich na území PSK. Výsledky dotazníka budú slúžiť ako jeden z podkladov k vytvoreniu nových štandardov kvality v prímestskej autobusovej doprave. Kliknutím na logo PSK sa otvorí dotazník v novom okne.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce, ktoré sa uskutoční v utorok 3. decembra 2019 o 16:30 v priestoroch kaštieľa v Šarišských Dravciach. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Plánované prerušenie distribúcie elektriny
Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vašej obce:

úsek od č.d. 167 po č.d. 178, č.d. 279 a 287

11. novembra 2019 od 08:00 h do 14:30 h.

Kliknutím na logo VSD sa zobrazí celý oznam.

Predaj osobného motorového vozidla

Obec Šarišské Dravce ponúka na predaj osobné motorové vozidlo značky ŠKODA OCTAVIA COMBI 1U, rok výroby 2003 v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 64/2019 z 24. septembra 2019 ako prebytočný majetok obce Šarišské Dravce. Cena dohodou. Bližšie informácie budú poskytnuté na telefónnom  čísle  0911 331 271..


Zber šatstva

Združenie obcí pre separovaný zber Torysa organizuje zber obnoseného šatstva v našej obci v dňoch 7. októbra až 11. októbra 2019 v čase od 8:00 do 15:00. Pre viac informácií kliknite logo združenia.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce, ktoré sa uskutoční v utorok 24.9.2019 o 16:30 v priestoroch kaštieľa v Šarišských Dravciach. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove upozorňuje občanov na blížiace sa obdobie vyšších teplôt a s ním spojené nebezpečenstvo vzniku lesných požiarov.

Výkup papiera

Spoločnosť Brantner Nova oznamuje občanom, že dňa 03.09.2019 sa uskutoční v našej obci výkup papiera a jedlého oleja. Výkup sa uskutoční na parkovisku za zdravotným strediskom.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca: učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ/ka druhého stupňa základnej školy) s aprobáciou: biológia.

Viac informácií získate klinutím na obecný erb.

Výzva na predloženie ponukyObec Šarišské Dravce, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  písm. 1b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) žiada záujemcov o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

„Odborné učebne – ZŠ s MŠ Šarišské Dravce“.

    Výzva

Postup rozbalenia súborov z archívu .rar:

1. Kliknite na odkaz "Proj. dokumentácia a výkaz výmer".
2. Vyberte voľbu "Uložiť súbor" (Firefox), prehliadač Chrome uloží súbor automaticky.
3. Na uložený súbor kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť "Rozbaliť..."

eKasa - napojenie pokladníc na fin. správu

Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1. júla 2019.

Kampaň k elektronickej komunikácii s FS - zverejnenie

V súvislosti s prebiehajúcou kampaňou k elektronickej komunikácii s finančnou správou sa na žiadosť orgánov finančnej správy pripájame k zvýšeniu informovanosti fyzických osôb - podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov na daňovom úrade a podnikajúcich v zmysle obchodného zákonníka o povinnosti elektronickej komunikácie od 1. júla 2018.

Podrobnú informáciu získate kliknutím na znak finančnej správy SR.

Výberové konanie

Mesto Lipany, Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany  podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na miesto odborného zamestnanca spoločného úradu na úseku stavebného poriadku.

Pre viac informácií kliknite na erb mesta Lipany.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce, ktoré sa uskutoční v utorok 25.6.2019 o 16:30 v priestoroch kaštieľa v Šarišských Dravciach. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Šarišské Dravce z TS 6 - úsek od č.d. 23 po č.d. 26, č.d. 211, 273, bytový dom č. 29:

24. jún 2019 od 11:00 h do 13:50 h.

Kliknutím na logo VSD sa zobrazí celý oznam.

6. šarišskodravecké kultúrne slávnosti

Zber šatstva a pneumatík

Združenie obcí pre separovaný zber Torysa organizuje zber šatstva a opotrebovaných pneumatík v našej obci v dňoch 3. júna až 4. júna 2019. Šatstvo a opotrebované pneumatiky môžete odovzdať v úradných hodinách na obecnom úrade. Pre viac informácií kliknite na odkazy nižšie.
Zber šatstva             Zber pneumatík

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - 25. mája 2019

Rozhodnutím predsedu národnej rady SR boli  vyhlásené voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky na sobotu 25. mája 2019.

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva - utorok 14.5.2019

Starosta obce zvoláva mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce, ktoré sa uskutoční v utorok 14.5.2019 o 16:30 v kancelárii starostu obce (priestory zdravotného strediska) Šarišské Dravce. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce zvoláva mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce, ktoré sa uskutoční v utorok 9.4.2019 o 16:30 v zasadačke OcÚ Šarišské Dravce. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.

Jarné upratovanie obce

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Šarišské Dravce v spolupráci s DHZ pozýva na jarné upratovanie obce, ktoré sa uskutoční v sobotu 6. apríla 2019 o 9:30 hod.
Pre viac informácií kliknite na obrázok stromu.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Rozhodnutím predsedu národnej rady SR boli vyhlásené voľby prezidenta na sobotu 16. marca 2019 a ich druhé kolo na sobotu 30. marca 2019.


E-mailová adresa
  • na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie,
  • na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

Výkup papiera a jedlého oleja

Spoločnosť Brantner Nova oznamuje občanom, že v utorok 26.03.2019 sa uskutoční v našej obci výkup papiera a jedlého oleja. Výkup sa uskutoční od 14:10 do 14:30 hod. pred obecným úradom. Predmetom zberu sú noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky, použitý jedlý rastlinný olej. KARTÓN NEVYKUPUJEME – ODOBERIEME BEZPLATNE!

Leták        Ponúkaný tovar

Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca: učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ/ka druhého stupňa základnej školy) s aprobáciou: fyzika - technika - informatika.

Viac informácií získate klinutím na obecný erb.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca: učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ/ka druhého stupňa základnej školy) s aprobáciou: fyzika - technika - informatika.

Viac informácií získate klinutím na obecný erb.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 28.2.2019 o 16:30 v zasadačke OcÚ Šarišské Dravce. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.

Zber opotrebovaných pneumatík

Združenie obcí pre separovaný zber Torysa organizuje zber opotrebovaných pneumatík v dňoch 5. februára 2019 až 15. februára 2019. Odovzdať opotrebované pneumatiky môžete v úradných hodinách na obecnom úrade. Pre viac informácií kliknite na logo združenia.
1. 6. 2023
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah